« Terug naar de woordenlijst

X0-monosomie

Andere aanduiding voor het Syndroom van Turner. Ook wel X-monosomie.

X0-monosomie (Syndroom van Turner)

X0-monosomie, beter bekend als het Syndroom van Turner, is een chromosomale aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt. In plaats van het gebruikelijke paar van twee X-chromosomen, heeft een vrouw met het Syndroom van Turner slechts één volledig functionerend X-chromosoom.

Genetische Oorzaak

De aandoening wordt veroorzaakt door de volledige of gedeeltelijke afwezigheid van een tweede geslachtschromosoom. Dit kan resulteren in een reeks van fysieke en ontwikkelingskenmerken die variëren in ernst.

Fysieke Kenmerken

Vrouwen met het Syndroom van Turner kunnen verschillende fysieke symptomen vertonen, zoals een kortere lichaamslengte, een brede borstkas en afwijkingen in de structuur van het hart en de nieren. Ook kunnen er problemen zijn met de seksuele ontwikkeling, zoals het uitblijven van de menstruatie en onvruchtbaarheid.

Medische Behandeling

De behandeling van het Syndroom van Turner is meestal symptomatisch en kan bestaan uit (groei)hormoontherapie om de groei en seksuele ontwikkeling te stimuleren. In sommige gevallen kunnen chirurgische ingrepen nodig zijn om hart- of nierafwijkingen te corrigeren.

Psychosociale Aspecten

Naast de fysieke symptomen kunnen vrouwen met het Syndroom van Turner ook te maken krijgen met sociale en emotionele uitdagingen, zoals leerproblemen en moeilijkheden in de sociale interactie. Psychologische begeleiding en onderwijsondersteuning kunnen helpen hier mee om te gaan.

Ethische en Maatschappelijke Overwegingen

De vroege diagnose van het Syndroom van Turner, bijvoorbeeld met een prenatale test als NIPT, roept ethische vragen op, met name op het gebied van genetische screening en de keuze voor bepaalde medische interventies. Een zorgvuldige afweging van de medische, ethische en persoonlijke aspecten is daarom belangrijk.

Het Syndroom van Turner vraagt van gezondheidswerkers een multidisciplinaire aanpak, waarbij ethische, medische, psychologische en sociale aspecten in acht moeten worden genomen voor een optimale kwaliteit van leven.

« Terug naar de woordenlijst