« Terug naar de woordenlijst

Wettelijke Regulering

Voluit de ‘wettelijke regulering geslachtsbevestigende behandelingen intersekse personen’. Omdat in Misvattingen over intersekse hier vaak naar wordt verwezen, is de titel verkort tot ‘Wettelijke Regulering’. Het voortel van NNID voor de Wettelijke Regulering is opgenomen in hoofdstuk 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.
Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen.
van Misvattingen over intersekse.

« Terug naar de woordenlijst