« Terug naar de woordenlijst

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een Nederlandse wetgeving die zich richt op de kwaliteit van zorg en het bieden van een effectieve en laagdrempelige klachtafhandeling in de gezondheidszorg. Deze wet is van toepassing op alle zorgaanbieders, inclusief zorginstellingen en individueel werkende zorgverleners.

Hoofdpunten van de Wkkgz

  1. Doel van de Wet: De Wkkgz is gericht op het waarborgen van goede zorg en regelt wat er moet gebeuren als er klachten zijn over de zorg.
  2. Klachtafhandeling en Geschillen: De wet verplicht zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie voor klachtenafhandeling en regelt hoe klachten en incidenten moeten worden aangepakt en gemeld.
  3. Verbeterde Aanpak van Klachten: De Wkkgz beoogt een snellere en verbeterde aanpak van klachten in de zorg, inclusief een veilige melding van incidenten door zorgmedewerkers.
  4. Versterking Positie van de Cliënt: De wet versterkt de positie van de cliënt binnen de zorg, wat meer inspraak en bescherming betekent voor de kwaliteit van de zorg die zij ontvangen.
  5. Meldplicht voor Zorgaanbieders: De Wkkgz introduceert een uitgebreidere meldplicht voor zorgaanbieders, waarbij zij verplicht zijn incidenten te melden, wat bijdraagt aan transparantie en het continu verbeteren van de zorgkwaliteit.

Overzicht

De Wkkgz richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bieden van een effectieve en laagdrempelige klachtafhandeling. De wet omvat maatregelen voor een betere aanpak van klachten, versterkt de positie van cliënten, en voert een uitgebreidere meldplicht voor zorgaanbieders in.

« Terug naar de woordenlijst