« Terug naar de woordenlijst

Wensouder

Iemand die graag een kind wil krijgen via een draagmoeder omdat de wensmoeder zelf niet zwanger kan worden , de wensvader homoman is, of een zwangerschap medische gezien te veel risico voor wensmoeder en kind heeft.

Wensouder

Een wensouder is iemand die de wens heeft om ouder te worden, maar om bepaalde redenen niet op de traditionele manier een kind kan of wil verwekken of dragen. De term wordt meestal gebruikt in de context van draagmoederschap.

Redenen

De motivatie om wensouder te worden kan variëren:

  • De wensmoeder is om medische redenen niet in staat om zelf een kind te dragen.
  • De wensvader is een homoseksuele man die een biologisch kind wil hebben.
  • Een zwangerschap houdt een te hoog medisch risico in voor zowel de wensmoeder als het kind.

Opties en procedures

In veel gevallen wordt een beroep gedaan op draagmoederschap. Er zijn verschillende vormen van draagmoederschap, zoals traditioneel en draagmoederschap met behulp van IVF. Het proces kan gecompliceerd zijn en juridische, ethische en psychologische overwegingen met zich meebrengen.

Juridische en ethische vraagstukken

Er kunnen juridische haken en ogen zitten aan het proces. In sommige jurisdicties is commercieel draagmoederschap verboden, terwijl in andere de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen goed zijn gereguleerd.

Psychologische aspecten

De wens om ouder te worden kan gepaard gaan met een scala aan emoties. Psychologische begeleiding kan daarom een waardevolle aanvulling zijn op het proces voor alle betrokken partijen, inclusief de draagmoeder.

Alternatieve paden naar ouderschap

Naast draagmoederschap zijn er andere opties beschikbaar voor wensouders, zoals adoptie of pleegzorg. Deze opties hebben hun eigen procedures, voordelen en uitdagingen.

In essentie gaat de term ‘wensouder’ over de diepe wens om een kind te hebben en de bereidheid om alternatieve routes te verkennen om dat doel te bereiken.

« Terug naar de woordenlijst