« Terug naar de woordenlijst

Vrouwelijk pseudo-hermafroditisme

Verouderde term voor de vormen van seksediversiteit waarbij het karyotype XX is en het fenotype (gedeeltelijk) mannelijk. Het woord vrouwelijk verwijst naar de XX-chromosomen. Het woord pseudo geeft aan dat geen sprake is van echt hermafroditisme maar dat er slechts één soort geslachtsklier aanwezig is.

Vrouwelijk Pseudo-Hermafroditisme

Vrouwelijk pseudo-hermafroditisme is een verouderde term die gebruikt werd om vormen van seksediversiteit te beschrijven waarbij het karyotype XX is, maar het fenotype (gedeeltelijk) mannelijk is. De term is al in de 20ste eeuw vervangen door meer accurate en minder stigmatiserende benamingen.

Terminologie en Betekenis

In deze term verwijst “vrouwelijk” naar de aanwezigheid van XX-chromosomen, wat als kenmerkend voor vrouwelijke individuen werd gezien. Het woord “pseudo” geeft aan dat er geen sprake is van echt hermafroditisme, omdat er slechts één soort geslachtsklier aanwezig is, in tegenstelling tot beide.

Medische en Sociale Context

Deze term werd voornamelijk gebruikt in medische en wetenschappelijke literatuur om gevallen te beschrijven waarbij er een discrepantie was tussen chromosomale en fenotypische geslachtskenmerken. Echter, de term is in onbruik geraakt vanwege de stigmatiserende en misleidende connotaties.

Moderne Benaderingen

Tegenwoordig wordt er in de medische gemeenschap meer nadruk gelegd op een respectvolle en inclusieve benadering van seksediversiteit. Er wordt nu vaker gebruik gemaakt van termen als “Differences of Sex Development” (DSD) of “intersekse” om de complexiteit en variabiliteit van menselijke geslachtskenmerken te erkennen zonder te stigmatiseren.

« Terug naar de woordenlijst