« Terug naar de woordenlijst

Vlokkentest

Prenatale test op chromosoomvariaties bij weefsel afkomstig uit de placenta.

Vlokkentest

De vlokkentest is een prenatale diagnostische procedure die wordt uitgevoerd om chromosoomvariaties en andere genetische aandoeningen bij een foetus te detecteren. Deze test maakt gebruik van weefselmonsters die zijn afgenomen uit de placenta, ook wel chorionvlokken genoemd.

Doel en Toepassing

De vlokkentest wordt meestal aangeboden aan zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met chromosomale of genetische afwijkingen. Dit kan zijn vanwege de leeftijd van de moeder, familiegeschiedenis of eerdere prenatale screenings die wijzen op een mogelijk risico.

Procedure

De test wordt meestal uitgevoerd tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap. Er zijn twee manieren om de vlokkentest uit te voeren: transcervicaal (via de baarmoederhals) of transabdominaal (via de buikwand). In beide gevallen wordt een klein monster van de placenta genomen, dat vervolgens in een laboratorium wordt geanalyseerd.

Risico’s en Overwegingen

Hoewel de vlokkentest over het algemeen als veilig wordt beschouwd, zijn er enkele risico’s aan verbonden, zoals het risico op infectie of miskraam. Daarom is het belangrijk om de test alleen te ondergaan na een grondige bespreking met een medisch specialist over de potentiële risico’s en voordelen.

« Terug naar de woordenlijst