« Terug naar de woordenlijst

De term “vesiculair” verwijst naar alles wat met de blaas te maken heeft. Dit kan zowel de urinaire blaas betreffen als andere soorten blaasstructuren in het lichaam, zoals galblaasjes in de lever of luchtzakjes in de longen.

Medische Context

In een medische context wordt de term vaak gebruikt om specifieke aandoeningen, symptomen of anatomische kenmerken te beschrijven die gerelateerd zijn aan de blaas. Bijvoorbeeld, vesiculaire geluiden kunnen duiden op de aanwezigheid van lucht in de longblaasjes, en een vesiculaire uitslag kan wijzen op kleine, blaasvormige laesies op de huid.

Diagnostiek en Behandeling

De term kan ook voorkomen in diagnostische procedures of behandelingen die zich richten op blaasgerelateerde aandoeningen. Zo kan een vesiculair onderzoek verwijzen naar een reeks tests om de gezondheid en functie van de urinaire blaas te evalueren.

Vesiculaire Structuren

Daarnaast kan “vesiculair” ook verwijzen naar vesiculaire structuren op cellulair niveau, zoals vesikels die betrokken zijn bij het transport van moleculen binnen de cel.

Het begrip “vesiculair” is dus een veelzijdige term die in verschillende medische en biologische contexten kan worden gebruikt. Het biedt een specifieke manier om kenmerken of aandoeningen te beschrijven die gerelateerd zijn aan blaasachtige structuren in het lichaam.

.

« Terug naar de woordenlijst