« Terug naar de woordenlijst

Two spirit

Een term ontleend aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, waarmee mensen werden aangeduid die niet in het normale rollenpatroon van mannen en vrouwen pasten.

Het betrof veelal mensen die liever de andere genderrol vervulden (jagende vrouwen of verzorgende mannen) of die een homoseksuele relatie prefereerden. In ongeveer een derde van de ruim 155 stammen waarin het verschijnsel gedocumenteerd is, konden deze mensen de verkozen genderrol vervullen, soms zelfs als een soort religieus leider. De term berdache is een westerse aanduiding en wordt door de oorspronkelijke Amerikanen vaak als beledigend ervaren. Two spirit is een algemene aanduiding. Ieder stam had eigen woorden voor de two spirit mensen: boté in Crow, nádleehí inNavajo, winkte in Lakota, alyha: en hwame: in Mohave

« Terug naar de woordenlijst