« Terug naar de woordenlijst

Trisomie

De situatie waarbij een chromosoom drie keer voorkomt in een cel, in plaats van twee keer.

Het syndroom van Down wordt gekenmerkt door drie versie van chromosoom 21 per cel en wordt daarom ook trisomie 21 genoemd. Ook bij drie geslachtschromosomen in een cel wordt gesproken over trisomy: 47,XXY (Syndroom van Klinefelter), 47,XXX (triple X-syndroom), en 47,XYY. Als de trisomie niet in alle cellen aanwezig is, wordt gesproken over mozaiektrisomie.

« Terug naar de woordenlijst