« Terug naar de woordenlijst

Trans persoon

Een trans persoon, ook wel transgender persoon genoemd, is iemand van wie de genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is toegekend. Intersekse mensen die van genderrol zijn gewisseld kunnen zich wel of niet als trans persoon identificeren.

Trans personen kunnen hun lichaam wel of niet medisch hebben aanpassen aan hun gender. Voor het aanpassen van de geslachtsregistratie door de overheid, is een lichamelijke aanpassing geen vereiste.

Ook travestieten vallen onder de bredere parapluterm trans zoals die binnen LHBTI wordt gebruikt.

Sommige mensen binnen de transgemeenschap zien intersekse ook als een vorm van trans(gender), dit tot ongenoegen van veel intersekse mensen.

Trans personen kunnen zich identificeren als man, vrouw, beiden, geen van beide of non-binair. De genderaanduiding non-binair wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt door mensen die zich niet als trans persoon identificeren.

Vroeger werden trand(gender) personen transseksuelen genoemd. Omdat het woord transseksualiteit ten onrechte een link lijkt te leggen met (het hebben van) seks, verkiezen steeds meer trans personen de aanduiding trans of transgender boven transseksualiteit.

TG, afkomstig van transgender, is een in onbruik geraakt acroniem voor trans personen.

« Terug naar de woordenlijst