« Terug naar de woordenlijst

Therapietrouw

Het consistent volgen van medisch advies en instructies, waaronder het regelmatig en op tijd innemen van voorgeschreven medicijnen.

Therapietrouw

Het begrip therapietrouw verwijst naar de mate waarin een patiënt de instructies en het behandelplan van een zorgverlener volgt. Dit gaat verder dan alleen het regelmatig en op tijd innemen van medicijnen. Het kan ook betrekking hebben op het volgen van dieetadviezen, het regelmatig bijwonen van afspraken en het uitvoeren van andere behandelgerelateerde activiteiten. In de context van medicijngebruik gaat het specifiek om het op de juiste tijdstippen en in de juiste doseringen innemen van medicijnen, volgens het voorschrift van de behandelend arts.

Belang van therapietrouw

Therapietrouw is van cruciaal belang voor het slagen van veel medische behandelingen. Het verhoogt de kans op een positieve uitkomst en vermindert het risico op complicaties en bijwerkingen. Gebrek aan therapietrouw kan leiden tot verminderde werkzaamheid van een behandeling, verergering van de aandoening, en in sommige gevallen zelfs tot resistente vormen van infecties.

Bevordering van therapietrouw

Er zijn diverse strategieën om therapietrouw te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van medicijndoosjes met compartimenten voor verschillende dagen en tijdstippen. Er zijn ook digitale oplossingen, zoals apps die herinneringen sturen om medicijnen in te nemen. Daarnaast is educatie een belangrijke factor: goed geïnformeerde patiënten zijn doorgaans meer gemotiveerd om hun behandeling nauwgezet te volgen.

Belemmeringen voor therapietrouw

De redenen voor verminderde therapietrouw kunnen variëren en kunnen zowel praktisch als psychologisch van aard zijn. Voorbeelden zijn vergeetachtigheid, onduidelijke instructies van de zorgverlener, bijwerkingen van de medicatie of de kosten van de behandeling. Maar ook het willen negeren van een diagnose kan een reden voor verminderde therapietrouw zijn.

« Terug naar de woordenlijst