« Terug naar de woordenlijst

Theophilus Shickel Painter (1889-1969)

Theophilus Shickel Painter, geboren op 22 augustus 1889 in Salem, Virginia, was een Amerikaanse zoöloog en cytogeneticus. Hij is vooral bekend om zijn werk in de vroege 20e eeuw op het gebied van chromosomen en genetica. Een van zijn meest opvallende bijdragen was zijn onderzoek naar de chromosomen van de mens, wat leidde tot de (incorrecte) conclusie dat mensen 48 chromosomen hadden.

Painter studeerde aan de Universiteit van Texas in Austin, waar hij zijn bachelor- en masterdiploma behaalde. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Columbia in 1913. Na zijn studie keerde hij terug naar de Universiteit van Texas, waar hij de rest van zijn professionele carrière doorbracht en uiteindelijk decaan van de College of Arts and Sciences werd.

In de jaren 1920 en 1930 richtte Painter zich op de studie van chromosomen en hun rol in erfelijkheid. Zijn onderzoek naar de chromosomen van verschillende soorten, waaronder de fruitvlieg Drosophila melanogaster, leverde belangrijke inzichten op in de structuur en functie van chromosomen.

Zijn meest bekende werk was echter zijn onderzoek naar menselijke chromosomen in de jaren 1920. Met behulp van de toen beschikbare microscooptechnieken bestudeerde Painter menselijke cellen en rapporteerde in 1923 dat mensen 48 chromosomen hebben. Deze conclusie bleef tot de jaren 1950 algemeen geaccepteerd, toen verdere technologische vooruitgang het mogelijk maakte om nauwkeuriger te bepalen dat mensen in feite 46 chromosomen hebben.

Hoewel zijn conclusie over het aantal chromosomen incorrect bleek, speelde Painter’s werk een belangrijke rol in het stimuleren van onderzoek op het gebied van menselijke genetica en cytogenetica. Zijn inspanningen droegen bij aan een beter begrip van chromosomen en hun rol in erfelijkheid en ziekten.

Theophilus Painter stierf op 5 oktober 1969. Zijn onderzoek en leiderschap in de genetica en cytogenetica hebben een blijvende impact gehad op deze wetenschappelijke gebieden.

« Terug naar de woordenlijst