« Terug naar de woordenlijst

Supranationaal

Supranationaal verwijst naar een vorm van organisatie of samenwerking waarbij de lidstaten bevoegdheden overdragen aan een hogere, overkoepelende instantie die beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de lidstaten, zelfs als sommige van die staten het er niet mee eens zijn.

Dit staat in contrast met een intergouvernementele organisatie, zoals de Raad van Europa, waarbij beslissingen alleen worden genomen met unanieme instemming van alle lidstaten. Een supranationale organisatie heeft dus meer macht en autonomie dan een puur samenwerkingsverband tussen staten. De Europese Unie is een voorbeeld van een supranationale organisatie, aangezien sommige beslissingen op EU-niveau bindend zijn voor alle lidstaten, ongeacht of ze allemaal akkoord gaan met die beslissing.

« Terug naar de woordenlijst