« Terug naar de woordenlijst

SRY-gen

Gen op het Y-chromosoom dat verantwoordelijk is voor de werking van het Müller inhiberende hormoon (MIH). Activering van dit gen resulteert in een mannelijk lichaam.

SRY-gen

Het SRY-gen, wat staat voor Sex-determining Region Y, is een gen gelegen op het Y-chromosoom en speelt een cruciale rol in de mannelijke geslachtsontwikkeling. De aanwezigheid en activering van dit gen leidt tot de productie van het Müller inhiberende hormoon (MIH), wat weer zorgt voor de ontwikkeling van mannelijke geslachtskenmerken.

Genetische basis

Het SRY-gen bevat de genetische instructies voor de aanmaak van een proteïne die bekend staat als de testis-determinerende factor (TDF). Deze factor activeert een reeks andere genen die samen zorgen voor de ontwikkeling van testikels, die op hun beurt het Müller inhiberende hormoon produceren.

Werkingsmechanisme

Zodra het SRY-gen is geactiveerd, start een complexe cascade van genetische en hormonale interacties. Het Müller inhiberende hormoon zorgt ervoor dat de Müllerse buizen, die anders zouden ontwikkelen tot vrouwelijke geslachtsorganen zoals de eileiders en de baarmoeder, degenereren. In plaats daarvan ontwikkelen de Wolffse buizen zich tot mannelijke geslachtsorganen zoals de zaadleiders.

Variaties en uitzonderingen

Hoewel het SRY-gen een belangrijke rol speelt in de mannelijke geslachtsontwikkeling, zijn er situaties waarin de aan- of afwezigheid van dit gen niet leidt tot het verwachte fenotype. Bijvoorbeeld, individuen met Swyer-syndroom hebben een Y-chromosoom maar ontwikkelen zich fysiologisch als vrouwen, vaak als gevolg van mutaties in het SRY-gen of andere gerelateerde genen.

« Terug naar de woordenlijst