« Terug naar de woordenlijst

Significant Others, Friends, Family & Allies

In de Verenigde Staten gebruikte aanduiding voor het sociale vangnet van familie, vrienden, en bondgenoten, vaak afgekort tot het acroniem SOFFA.

Significant Others, Friends, Family & Allies

Significant Others, Friends, Family & Allies, vaak afgekort tot SOFFA, is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt om het sociale vangnet van individuen te beschrijven. Dit vangnet bestaat uit mensen die een belangrijke rol spelen in iemands leven, waaronder partners, vrienden, familieleden en bondgenoten. De term wordt met name gebruikt in de context van genderdiversiteit en seksuele geaardheid om het netwerk van ondersteunende personen rondom LGBTQ+-individuen aan te duiden.

Rol in ondersteuning

SOFFA is bedoeld om het belang van een sterk sociaal netwerk te benadrukken, vooral voor mensen die behoren tot gemarginaliseerde groepen, zoals de LGBTQ+-gemeenschap. Deze personen kunnen te maken krijgen met discriminatie, uitsluiting of misverstanden en daarom is het cruciaal dat ze kunnen rekenen op de steun van mensen in hun directe omgeving.

« Terug naar de woordenlijst