« Terug naar de woordenlijst

Sexual Orientation, Gender Identity & Expression

Seksuele orientatie,  genderidentiteit  en -expressie. Term die binnen de Verenigde Naties gebruikt wordt in plaats van lhbt. De gedachte is dat SOGI betrekking heeft op alle mensen, niet alleen op lhbt-personen.

Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE)

Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE) is een term die binnen internationale organisaties zoals de Verenigde Naties wordt gebruikt om kwesties rondom seksualiteit en gender te bespreken. In tegenstelling tot het meer specifieke acroniem lhbtiq+, heeft SOGIE een bredere reikwijdte. De term is zo ontworpen dat het betrekking heeft op alle mensen, en niet alleen op diegenen die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, intersekse, of queer.

Universele toepasbaarheid

Een van de sterke punten van de term SOGIE is de universele toepasbaarheid. Het erkent dat iedereen een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit heeft, wat bijdraagt aan een meer inclusieve benadering van mensenrechten en gelijkheid.

Verschil met lhbtiq+

Waar lhbtiq+ zich richt op specifieke groepen binnen de diverse spectrum van seksualiteit en gender, richt SOGIE zich op de onderliggende concepten die van toepassing zijn op iedereen. Dit maakt het gemakkelijker om brede, inclusieve beleidslijnen en wetten op te stellen.

Maatschappelijke en politieke impact

Het gebruik van SOGIE in internationale gesprekken en documenten kan een normaliserend effect hebben. Het benadrukt dat kwesties van seksuele oriëntatie en genderidentiteit universeel zijn en relevant voor iedereen, en niet alleen voor gemarginaliseerde of gestigmatiseerde groepen.

Voor- en nadelen

Een belangrijk nadeel is dat sekse en intersekse niet in het acroniem SOGIE zijn opgenomen. Om die reden wordt tegenwoordig het uitgebreidere acroniem SOGIESC gebruikt, waarbij SC staat voor Sex Characteristics.

Hoewel de term nuttig is voor het bevorderen van een universele aanpak, kan het soms specifieke kwesties die van invloed zijn op gemarginaliseerde gemeenschappen overschaduwen. Desondanks biedt het een waardevol kader voor inclusieve wetgeving en beleidsvorming.

« Terug naar de woordenlijst