« Terug naar de woordenlijst

Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics

Seksuele orientatie, genderidentiteit &-expressie, en geslachtskenmerken. Inclusieve, dus voor iedereen bruikbare, aanduiding die binnen de Verenigde Naties ontstaan is voor de verschillende aspecten van de sociale constructies van man en vrouw.

 

Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics (SOGIESC)

De term Sexual Orientation, Gender Identity & Expression, and Sex Characteristics (SOGIESC) is een uitgebreide aanduiding die binnen de Verenigde Naties wordt gebruikt. Deze term omvat een breed scala aan aspecten die betrekking hebben op de sociale constructies van mannelijkheid en vrouwelijkheid, en is bedoeld om inclusief en universeel te zijn.

Brede scope

SOGIESC gaat een stap verder dan de term SOGIE door ook geslachtskenmerken in de definitie op te nemen. Dit zorgt voor een nog breder en inclusiever kader dat rekening houdt met de biologische diversiteit naast seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -expressie.

Inclusiviteit

De toevoeging van ‘Sex Characteristics’ maakt de term completer door ook intersekse personen en anderen met diverse lichamelijke kenmerken te erkennen. Het omarmt daarmee de volledige diversiteit van menselijke ervaringen en identiteiten.

Universele relevantie

Net als SOGIE heeft ook SOGIESC een universele relevantie. De term is ontworpen om alle mensen te omvatten, niet alleen specifieke of gemarginaliseerde groepen. Dit maakt het mogelijk om een brede, inclusieve aanpak te hanteren in beleid en wetgeving.

Beleidsimplicaties

De term SOGIESC is invloedrijk in internationale mensenrechtenkwesties en wordt gebruikt als basis voor beleid en wetgeving die gericht is op gelijkheid en inclusiviteit. Het biedt een kader waarbinnen de rechten van alle individuen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken, kunnen worden beschermd en bevorderd.

Toepasbaarheid

SOGIESC is niet alleen nuttig binnen de context van de Verenigde Naties, maar ook in nationale discussies en beleidsontwikkeling. De term faciliteert een meer genuanceerde en omvattende benadering van de complexe vraagstukken rondom seksualiteit, gender en biologische diversiteit.

« Terug naar de woordenlijst