« Terug naar de woordenlijst

Sex reassignment surgery

Verouderde naam voor de chirurgische behandeling van trans personen, meestal afgekort tot het acroniem SRS.

Bij SRS worden de bestaande geslachtskenmerken worden gewijzigd in de geslachtskenmerken van het andere geslacht, zodat het lichaam zoveel mogelijk overeenkomt met het gewenste geslacht. In plaats van SRS wordt ook wel gesproken van

  • geslachtsaanpassende behandeling,
  • GRS – gender reasignment surgery,
  • GCS – gender confirmation surgery,
  • gender-affirming surgery, en
  • sex realignment surgery.

Sex reassignment surgery

Bij Sex reassignment surgery (SRS) worden de bestaande geslachtskenmerken worden gewijzigd in de geslachtskenmerken van het andere geslacht, zodat het lichaam zoveel mogelijk overeenkomt met het gewenste geslacht. In plaats van SRS wordt ook wel gesproken van sex realignment surgery, genderbevestigende chirurgie, gender-affirming surgery, GCS – gender confirmation surgery, GRS – gender reasignment surgery, geslachtsaanpassende behandeling.

Al deze termen hebben met elkaar gemeen dat het verouderde termen zijn die verwijzen naar een reeks chirurgische procedures die zijn ontworpen om het fysieke geslacht van een transgender persoon aan te passen. Tegenwoordig hebben termen als “geslachtsbevestigende chirurgie” of “geslachtsveranderende chirurgie” de voorkeur; deze termen worden als meer respectvol en inclusief beschouwd.

Verandering in terminologie

De verschuiving in terminologie weerspiegelt een bredere beweging naar meer inclusieve en respectvolle taal in de zorg voor transgender personen. Dit komt omdat de termen zoals “sex reassignment surgery” impliceren dat de operatie een toewijzing van geslacht is, terwijl veel mensen vinden dat het in feite een bevestiging is van een reeds bestaande genderidentiteit.

Soorten procedures

De chirurgische procedures die onder deze categorie vallen, kunnen variëren van borstvergroting of -verwijdering tot meer complexe operaties zoals vaginoplastie of phalloplastie. De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van de individuele behoeften en wensen van de persoon in kwestie.

Voorbereiding en nazorg

Een grondige psychologische evaluatie en medische beoordeling zijn meestal vereist voordat men overgaat tot dergelijke chirurgische ingrepen. Veel trans personen ervaren de psychologische evaluatie als ‘gate keeping’ – en niet noodzakelijke stap die bedoeld is om het transitieproces te vertragen. Zorgvuldige nazorg is overigens vrijwel altijd belangrijk om de kans op succes te maximaliseren en mogelijke complicaties te minimaliseren.

Maatschappelijke en culturele aspecten

Het besluit om geslachtsbevestigende chirurgie te ondergaan is vaak een belangrijke stap in het proces van genderbevestiging. Echter, het is belangrijk om op te merken dat niet alle transgender personen kiezen voor, of toegang hebben tot, deze vorm van medische interventie.

« Terug naar de woordenlijst