« Terug naar de woordenlijst

Schengenlanden

De Schengenlanden zijn een groep Europese landen die een verdrag hebben ondertekend waardoor ze gezamenlijk optreden als één territorium zonder interne grenscontroles. Dit betekent dat mensen vrijelijk tussen deze landen kunnen reizen zonder te worden onderworpen aan paspoortcontroles bij de grenzen. Het Schengenakkoord werd oorspronkelijk in 1985 ondertekend in het dorp Schengen in Luxemburg, vandaar de naam.

Hoewel de meeste Schengenlanden ook lid zijn van de Europese Unie, zijn niet alle EU-lidstaten deel van het Schengengebied, en omgekeerd zijn sommige niet-EU-landen wel lid van Schengen.

Het Schengengebied omvat maatregelen om de buitengrenzen te beveiligen, een gezamenlijk visumbeleid te voeren en samen te werken op het gebied van politie en justitie om de veiligheid binnen het gebied te waarborgen. Het doel van het akkoord was om het vrije verkeer van personen binnen de deelnemende landen te bevorderen, terwijl tegelijkertijd de veiligheid en beveiliging werden gehandhaafd.

« Terug naar de woordenlijst