« Terug naar de woordenlijst

Rosalind Franklin (1920-1958)

Rosalind Franklin was een Britse biofysicus en kristallograaf, geboren op 25 juli 1920 in Londen, Engeland. Ze is vooral bekend om haar baanbrekende werk op het gebied van het vaststellen van de structuur van DNA, wat een cruciale rol speelde in de ontdekking van de dubbele helixstructuur door James Watson en Francis Crick.

Franklin studeerde natuurwetenschappen aan het Newnham College, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, en specialiseerde zich in de fysica. Na haar studie werkte ze tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de verbetering van koolstofvezels voor gebruik in vliegtuigmotoren.

Na de oorlog begon Franklin haar werk op het gebied van röntgenkristallografie, een techniek die ze gebruikte om de structuur van complexe moleculen te bestuderen. Ze werkte aan het Laboratoire Central des Services Chimiques de l’Etat in Frankrijk en later aan het King’s College in Londen. Bij het King’s College voerde Franklin samen met haar student Raymond Gosling baanbrekende experimenten uit op DNA. Met behulp van X-ray diffraction technieken, produceerde ze foto’s van DNA, waaronder de bekende Foto 51, die cruciale informatie verschafte over de structuur van DNA. Haar werk suggereerde dat DNA een regelmatige, helixvormige structuur had.

De gegevens van Franklin, vaak zonder haar volledige erkenning, werden leidend voor Watson en Crick bij het ontwikkelen van hun model van de DNA-dubbele helix. Helaas ontving Franklin tijdens haar leven niet de volledige erkenning die ze verdiende voor haar bijdrage aan deze ontdekking.

Naast haar werk aan DNA, maakte Franklin ook belangrijke bijdragen aan de studie van virussen, met name het tabaksmozaïekvirus.

Rosalind Franklin overleed op jonge leeftijd, 37 jaar oud, op 16 april 1958 aan eierstokkanker. Na haar dood groeide de waardering voor haar werk en haar cruciale rol in de ontdekking van de structuur van DNA. Tegenwoordig wordt ze erkend als een van de meest invloedrijke wetenschappers in de studie van DNA en wordt haar bijdrage algemeen erkend

« Terug naar de woordenlijst