« Terug naar de woordenlijst

Retentio testis

Onvolkomen of afwezige indaling van de testes naar de gewoonlijke plaats in het scrotum.

Retentio testis

Algemene beschrijving

Retentio testis verwijst naar de onvolledige of volledige afwezigheid van de indaling van een of beide testikels naar hun normale anatomische positie in het scrotum. Dit verschijnsel wordt meestal opgemerkt bij pasgeboren mannelijke baby’s, maar kan ook later in het leven worden geconstateerd.

Oorzaken

De exacte oorzaak van retentio testis is niet altijd duidelijk. Het kan gerelateerd zijn aan hormonale factoren, anatomische belemmeringen of een combinatie daarvan. Soms is de aandoening erfelijk.

Diagnostische methoden

De diagnose wordt meestal gesteld door lichamelijk onderzoek, waarbij de aanwezigheid en positie van de testikels worden beoordeeld. Aanvullende tests zoals echografie kunnen worden gebruikt om de locatie en de toestand van de niet-ingedaalde testikels te bepalen.

Behandelingsopties

Er zijn verschillende benaderingen om retentio testis te behandelen:

  • Hormoontherapie: Toediening van hormonen kan soms helpen bij de indaling.
  • Chirurgische ingreep: Een operatie, meestal een orchidopexie, wordt vaak aanbevolen als de testikels niet spontaan indalen. Dit wordt meestal gedaan voordat het kind de leeftijd van één jaar bereikt.

Voordelen en mogelijkheden

Tijdige diagnose en behandeling zijn belangrijk om latere complicaties te voorkomen, zoals verminderde vruchtbaarheid en een verhoogd risico op teelbalkanker. Moderne diagnostische en behandelingsmethoden bieden goede kansen op een succesvolle behandeling en een normaal leven voor het getroffen individu.

« Terug naar de woordenlijst