« Terug naar de woordenlijst

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de EU-lidstaten. Samen met het Europees Parlement speelt de Raad een rol in de wetgevende procedure van de EU.

De Raad van de Europese Unie, vaak simpelweg de ‘Raad’ genoemd, een van de belangrijkste wetgevende organen van de Europese Unie. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten. Deze vertegenwoordigers zijn meestal ministers die verantwoordelijk zijn voor het specifieke beleidsterrein dat op de agenda staat.

De Raad heeft geen vaste samenstelling. Er wordt in tien verschillende formaties vergaderd, afhankelijk van het onderwerp van de vergadering, zoals de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) of de Raad Buitenlandse Zaken. De in de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen.

Samen met het Europees Parlement heeft de Raad de taak om wetgeving goed te keuren en te wijzigen die is voorgesteld door de Europese Commissie. De Raad is ook verantwoordelijk voor het coördineren van het beleid van lidstaten, het sluiten van internationale overeenkomsten en het goedkeuren van de EU-begroting in samenwerking met het Europees Parlement.

« Terug naar de woordenlijst