« Terug naar de woordenlijst

Queer

Parapluterm waarmee alles wordt aangeduid wat afwijkt van hetgeen de mainstream maatschappij met betrekking tot seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, en geslachtskenmerken ‘normaal’ beschouwd.

Queer

Queer is een term die in de loop der jaren een evolutie heeft doorgemaakt en tegenwoordig functioneert als een parapluterm. De term omvat een breed scala aan seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, genderexpressies en geslachtskenmerken die afwijken van wat traditioneel als de norm wordt beschouwd in de mainstream maatschappij.

Geschiedenis van de term

Oorspronkelijk werd de term “queer” in een pejoratieve context gebruikt om mensen te beledigen of te marginaliseren vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In de afgelopen decennia is de term echter gereapproprieerd door diverse gemeenschappen en individuen, en wordt nu vaak gezien als een geuzennaam. Het is een term van inclusiviteit en zelfidentificatie.

Verschillende dimensies

Queer is een veelomvattende term die kan verwijzen naar:

  • Seksuele oriëntatie: inclusief maar niet beperkt tot homoseksualiteit, biseksualiteit en aseksualiteit.
  • Genderidentiteit en -expressie: inclusief maar niet beperkt tot transgender, genderqueer en non-binair.
  • Geslachtskenmerken: inclusief maar niet beperkt tot intersekse.

Hedendaags gebruik

Vandaag de dag wordt de term queer op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van de context en de persoon die hem hanteert. Voor sommigen is het een krachtige term van zelfbeschikking en voor anderen een manier om de complexiteit en het fluïde karakter van seksualiteit en gender uit te drukken.

Ter overweging

Hoewel de term queer is gerehabiliteerd en door velen met trots wordt gebruikt, is het belangrijk op te merken dat niet iedereen zich er comfortabel bij voelt. Het is daarom aan te raden om de term met zorg te gebruiken en rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren en context waarin deze wordt geplaatst.

« Terug naar de woordenlijst