« Terug naar de woordenlijst

Puberteitsremmers

Puberteitsremmers zijn medicijnen waarmee de lichamelijke veranderingen die het gevolg zijn van de puberteit worden uitgesteld. Intersekse kinderen en trans kinderen van wie het gender nog niet volledig vaststaat, hebben zo extra tijd om te beslissen of ze de secundaire geslachtskenmerken van een jongen of van een meisje willen krijgen.

Puberteitsremmers worden bij intersekse kinderen veel minder vaak gebruikt dan bij  transkinderen. Dat heeft twee oorzaken: ten eerste komt hun gender meestal overeen met de toegekende sekse, en ten tweede kunnen intersekse kinderen ongevoelig zijn voor de hormonen die de puberteit in gang zetten.

Puberteitsremmers worden over het algemeen vanaf het elfde jaar voorgeschreven totdat het kind voldoende zeker is over het eigen gender.

« Terug naar de woordenlijst