« Terug naar de woordenlijst

Puberteitsremmers

Puberteitsremmers zijn medicijnen waarmee de lichamelijke veranderingen die het gevolg zijn van de puberteit worden uitgesteld. Intersekse kinderen en trans kinderen van wie het gender nog niet volledig vaststaat, hebben zo extra tijd om te beslissen of ze de secundaire geslachtskenmerken van een jongen of van een meisje willen krijgen.

Puberteitsremmers worden bij intersekse kinderen veel minder vaak gebruikt dan bij  trans kinderen. Dat heeft twee oorzaken: ten eerste komt hun gender meestal overeen met de toegekende sekse, en ten tweede kunnen intersekse kinderen ongevoelig zijn voor de hormonen die de puberteit in gang zetten.

Puberteitsremmers worden over het algemeen vanaf het elfde jaar voorgeschreven totdat het kind voldoende zeker is over het eigen gender.


Puberteitsremmers zijn medicijnen die worden gebruikt om de fysieke veranderingen die optreden tijdens de puberteit tijdelijk te stoppen of uit te stellen. Deze medicijnen worden vaak gebruikt in de context van genderdysforie bij jongeren. Het doel is om jongeren extra tijd te geven om hun genderidentiteit te verkennen en te begrijpen, zonder dat ze de onomkeerbare fysieke veranderingen ondergaan die gepaard gaan met de puberteit.

De werking van puberteitsremmers is in principe omkeerbaar. Als het gebruik van de medicijnen wordt gestopt, zal de puberteit doorgaans weer zijn normale gang gaan. Dit geeft jongeren en hun families de mogelijkheid om te beslissen of ze verdere stappen willen nemen in een gendertransitie, zoals het starten van hormoontherapie, of dat ze de natuurlijke puberteit willen laten plaatsvinden.

Het is belangrijk op te merken dat puberteitsremmers meestal alleen worden voorgeschreven na een grondige evaluatie door medische professionals, waaronder endocrinologen en psychologen of psychiaters die gespecialiseerd zijn in genderzorg. De beslissing om puberteitsremmers te gebruiken is vaak een complex proces dat zowel de jongere als de ouders of verzorgers betrekt.

Er zijn verschillende soorten puberteitsremmers, maar de meest voorkomende zijn GnRH-agonisten (Gonadotropin-Releasing Hormone agonisten). Deze medicijnen werken door de afgifte van geslachtshormonen zoals oestrogeen en testosteron te onderdrukken, waardoor de fysieke veranderingen van de puberteit worden uitgesteld.

Hoewel puberteitsremmers over het algemeen als veilig worden beschouwd, zijn er discussies en onderzoeken gaande over de langetermijneffecten, vooral met betrekking tot botdichtheid en psychologische ontwikkeling. Daarom is nauwgezette medische begeleiding essentieel bij het gebruik van deze medicijnen.

Kortom, puberteitsremmers zijn medicijnen die de puberteit tijdelijk kunnen uitstellen en worden vaak gebruikt als een onderdeel van de zorg voor transgender en genderdiverse jongeren.

« Terug naar de woordenlijst