« Terug naar de woordenlijst

Psychisch

Geestelijk. Psychische problemen hebben te maken met gevoelens en gedachten. Dit in tegenstelling tot sociale problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Psychosociale problemen zijn een combinatie.

Psychisch

Psychisch verwijst naar alles wat te maken heeft met de geest, in het bijzonder gedachten en emoties. Wanneer men spreekt over psychische problemen, betreft dit kwesties die invloed hebben op het emotionele en cognitieve welzijn van een individu. Dit staat in contrast met lichamelijke problemen, die een fysieke oorzaak hebben.

Onderscheid met andere termen

  • Sociale problemen: Deze hebben te maken met interacties met andere mensen of met instituties. Bijvoorbeeld problemen op het werk, in de familie of met overheidsinstanties vallen hieronder.
  • Psychosociale problemen: Dit is een combinatie van psychische en sociale problemen. Een voorbeeld is eenzaamheid, wat een psychisch probleem kan zijn maar ook verband houdt met sociale interacties.

Behandeling

Voor psychische problemen kunnen verschillende vormen van behandeling ingezet worden, zoals psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of medicatie. De gekozen aanpak hangt af van de aard en ernst van de problemen.

Diagnostiek

De diagnose van psychische problemen gebeurt vaak op basis van gesprekken met een gekwalificeerd zorgverlener en eventueel aanvullend onderzoek. Hieruit kan een behandelplan worden opgesteld.

Preventie en bewustwording

Preventieve maatregelen, zoals vroegtijdige signalering en interventie, kunnen bijdragen aan het voorkomen van ernstige psychische problemen. Ook is er een toenemende aandacht voor het belang van mentale gezondheid in de samenleving, wat helpt bij het verminderen van het stigma rond psychische problemen.

« Terug naar de woordenlijst