« Terug naar de woordenlijst

Pseudo-hermafroditisme

Verouderde verzamelnaam voor vormen van seksediversiteit waarbij de fysieke verschijningsvorm afwijkt van de inwendige geslachtsorganen en het karyotype. Bij vrouwen met XY-chromosomen werd gesproken over mannelijk pseudohermafroditisme. Bij mannen met XX-chromosomen werd gesproken van vrouwelijk pseudohermafroditisme.

Pseudo-hermafroditisme

Pseudo-hermafroditisme is een verouderde term die ooit gebruikt werd om personen te beschrijven met bepaalde vormen van seksediversiteit waarbij het lichaam niet overeen kwam met de inwendige geslachtsorganen en het chromosomale geslacht, of karyotype.

Terminologie

  • Mannelijk pseudo-hermafroditisme: Deze term werd gebruikt voor personen met een XY-karyotype, maar van wie de fysieke verschijning geheel of gedeeltelijk vrouwelijk was .
  • Vrouwelijk pseudo-hermafroditisme: Deze term werd toegepast op personen met een XX-karyotype, maar van wie de fysieke verschijning geheel of gedeeltelijk mannelijk was.

Verouderde aanduiding

De term is tegenwoordig in onbruik geraakt, omdat hij als stigmatiserend en misleidend wordt beschouwd. Moderne benaderingen kiezen voor termen die minder waardeoordelen impliceren en een accurater beeld geven van de biologische diversiteit.

Moderne benamingen

Tegenwoordig wordt gesproken over intersekse personen, DSD-diagnoses, of men gebruikt specifieke medische terminologie om de situatie te beschrijven. Deze benaderingen zijn bedoeld om meer inclusief en respectvol te zijn.

« Terug naar de woordenlijst