« Terug naar de woordenlijst

Proximaal

Dichtbij het centrum van het lichaam (het tegengestelde van distaal).

Proximaal

Proximaal is een term die in de anatomie en de geneeskunde wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald lichaamsdeel of een structuur dichter bij het centrum van het lichaam of dichter bij het punt van aanhechting aan het lichaam ligt. De term helpt bij het lokaliseren en beschrijven van de positie van anatomische structuren en is vooral handig voor communicatie tussen medische professionals.

Tegenovergestelde term

Het tegenovergestelde van proximaal is ‘distaal’. Distaal geeft aan dat een lichaamsdeel of een structuur verder verwijderd is van het centrum van het lichaam of van het punt van aanhechting.

Voorbeelden

  • In het geval van ledematen wordt bijvoorbeeld de schouder als proximaal beschouwd ten opzichte van de elleboog, omdat de schouder dichter bij het centrum van het lichaam ligt.
  • In het spijsverteringsstelsel is de maag proximaal ten opzichte van de dunne darm.

Klinische toepassingen

De termen ‘proximaal’ en ‘distaal’ worden vaak gebruikt in diagnostische procedures, chirurgische planning en rapportage om een nauwkeurige en eenduidige beschrijving van locaties te geven. Door het gebruik van deze termen kunnen medische professionals efficiënt en nauwkeurig met elkaar communiceren over de anatomie en positie van lichaamsdelen.

« Terug naar de woordenlijst