« Terug naar de woordenlijst

Prevalentie

Het aantal mensen met een bepaalde aandoening dat op een gegeven moment in een bevolkingsgroep aanwezig is.

Prevalentie

Prevalentie is een epidemiologische term die het aantal gevallen van een specifieke aandoening of kenmerk beschrijft binnen een bepaalde bevolkingsgroep op een gegeven tijdstip. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage of als een aantal per 1.000 of 10.000 personen. De prevalentie geeft een momentopname en is bedoeld om de omvang van een gezondheidsprobleem binnen een gemeenschap te kwantificeren; prevalentie biedt inzicht in de omvang van een gezondheidsprobleem op een bepaald moment binnen een specifieke populatie..

Soorten prevalentie

Er zijn verschillende soorten prevalentie, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens:

  1. Punt-prevalentie: het aantal bestaande gevallen op een specifiek tijdstip.
  2. Periode-prevalentie: het aantal bestaande gevallen over een bepaalde periode.
  3. Levensduurprevalentie: het aantal personen in een bevolking dat op enig moment in hun leven de aandoening heeft gehad.

Toepassingen

Prevalentiegegevens zijn waardevol voor beleidsmakers, gezondheidszorgorganisaties en onderzoekers. Ze kunnen helpen bij:

  • Identificeren van de omvang en impact van een gezondheidsprobleem.
  • Plannen en prioriteren van gezondheidszorgdiensten.
  • Het toekennen van middelen en budget.
  • Het vormen van preventie- en behandelingsstrategieën.

Factoren die prevalentie beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de prevalentie van een aandoening beïnvloeden, waaronder de duur van de ziekte, het sterftecijfer en de incidentie, dat is het aantal nieuwe gevallen dat zich voordoet in een bepaalde periode.

« Terug naar de woordenlijst