« Terug naar de woordenlijst

Premature Ovarian Failure

Premature Ovarian Failure (POF), ook bekend als Prematuur Ovarieel Falen of Primaire Ovariële Insufficiëntie (POI), is een aandoening waarbij de eierstokken van een vrouw vóór de leeftijd van 40 jaar ophouden met hun normale functie. Het heeft verschillende fysieke en ontwikkelingskenmerken, en een van de belangrijkste kenmerken is ovariële dysfunctie.

Dit betekent dat de eierstokken geen normale hoeveelheden oestrogeen produceren en geen eieren vrijgeven op een regelmatige basis, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid.

De belangrijkste kenmerken en gevolgen van POF zijn:

  1. Onregelmatige of afwezige menstruatiecycli: Vrouwen met POF kunnen periodes van amenorroe (afwezigheid van menstruatie) ervaren of kunnen onregelmatige menstruaties hebben.
  2. Onvruchtbaarheid: Vanwege de verminderde eierstokfunctie en onregelmatige ovulatie kan het voor vrouwen met POF moeilijk zijn om op natuurlijke wijze zwanger te worden.
  3. Verminderde oestrogeenspiegels: Dit kan symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van de menopauze, zoals opvliegers, nachtelijk zweten, vaginale droogheid en stemmingswisselingen.
  4. Botverlies: Oestrogeentekort kan leiden tot een afname van de botdichtheid, waardoor het risico op osteoporose toeneemt.

De exacte oorzaak van POF is vaak onbekend, maar het kan gerelateerd zijn aan genetische factoren, auto-immuunziekten, virale infecties, of behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Hoewel er geen behandeling is om de normale eierstokfunctie te herstellen, kunnen hormoontherapieën worden gebruikt om de menopauze-achtige symptomen te beheersen en het risico op osteoporose te verminderen. Vrouwen met POF die kinderen willen krijgen, kunnen overwegen om gebruik te maken van technieken voor geassisteerde voortplanting of het overwegen van eiceldonatie.

Turner syndroom

Premature Ovarian Failure (POF) is een veel voorkomende complicatie bij vrouwen met Turner syndroom (TS):

  1. Ovariële Dysfunctie: De meeste meisjes en vrouwen met TS hebben onontwikkelde eierstokken die vroeg in het leven falen, vaak al vóór de puberteit. Dit resulteert in een vroege start van POF.
  2. Puberteitsontwikkeling: Vanwege de ovariële dysfunctie start de puberteit vaak niet spontaan bij meisjes met TS. Veel van hen hebben hormoonvervangende therapie nodig om secundaire geslachtskenmerken te ontwikkelen en om menstruatie te induceren.
  3. Hormoontherapie: Vrouwen met TS en POF kunnen baat hebben bij hormoonvervangende therapie (HRT) om hen te helpen de normale puberteitsontwikkeling te ondergaan en om de symptomen van oestrogeentekort te ondervangen, zoals opvliegers, vaginale droogheid en het risico op osteoporose.
  4. Onvruchtbaarheid: Voor veel vrouwen met TS is onvruchtbaarheid als gevolg van POF één van de vervelendste kenmerken van het syndroom. Hoewel zwangerschap zeldzaam is voor vrouwen met TS, zijn er enkele gevallen waarin zwangerschap mogelijk was met behulp van geassisteerde voortplantingstechnieken, zoals eiceldonatie.
« Terug naar de woordenlijst