« Terug naar de woordenlijst

Pre-op

Pre operatief. Letterlijk ‘voor de operatie’. Bij transgender mensen betekent het meestal ‘voor de geslachtsbevestigende operatie’.

Pre-op

Pre-op is een afkorting van pre-operatief en wordt algemeen gebruikt om de fase aan te duiden die voorafgaat aan een chirurgische ingreep. In de context van transgender zorg verwijst “pre-op” meestal naar de periode vóór een geslachtsbevestigende operatie.

Transgender context

Voor transgender personen is de pre-op fase vaak een cruciaal moment dat gepaard gaat met verschillende emotionele en praktische activiteiten:

  1. Medische consulten: Diverse afspraken met zorgverleners zoals endocrinologen, psychologen en chirurgen.
  2. Hormoontherapie: Veel transgender personen ondergaan hormoontherapie als onderdeel van hun transitie, wat kan voortduren tijdens de pre-op fase.
  3. Sociale transitie: Deze fase kan ook samenvallen met de sociale transitie, waarbij iemand begint te leven als het gender waarmee ze zich identificeren.
  4. Juridische aspecten: Sommige mensen kiezen ervoor hun wettelijke naam en/of geslacht te veranderen in deze periode.
  5. Emotionele voorbereiding: De periode kan ook worden gebruikt om mentaal en emotioneel voor te bereiden op de veranderingen die de operatie met zich meebrengt.

Specifieke voorbereidingen voor een geslachtsbevestigende operatie

  1. Gezondheidsevaluatie: Een medische beoordeling om te bepalen of de persoon fysiek klaar is voor de operatie.
  2. Informed consent: Uitleg over de procedure, de risico’s en het verwachte resultaat, waarna de persoon zijn of haar toestemming geeft.

De term “pre-op” is niet enkel een medische term, maar in de transgender context ook een mijlpaal die verschillende persoonlijke en sociale aspecten omvat. Toch is het gebruik van de term pre-op in een sociale context niet altijd gewenst omdat het een stigmatiserende werking kan hebben.

« Terug naar de woordenlijst