« Terug naar de woordenlijst

Praktijkondersteuner GGZ

Een Praktijkondersteuner GGZ kan op verzoek van de huisarts iemand met psychische klachten zien om een beter beeld van het probleem te krijgen, de mogelijke behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te bieden.

Praktijkondersteuner GGZ

Een Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) fungeert als een essentiële schakel tussen de huisarts en de geestelijke gezondheidszorg. Deze professional kan mensen met psychische klachten zien op verzoek van de huisarts, om zo een grondige probleemanalyse te maken en verdere stappen in het behandeltraject te bepalen.

Functieprofiel

De Praktijkondersteuner GGZ kan verschillende achtergronden hebben, zoals psychologie, maatschappelijk werk of verpleegkunde. Ze werken altijd onder toezicht van een huisarts en vormen vaak de eerste stap in de geestelijke gezondheidszorg.

Taken en verantwoordelijkheden

De primaire taken van een Praktijkondersteuner GGZ omvatten:

  • Probleeminventarisatie: In kaart brengen welke psychische problemen er spelen en wat de ernst daarvan is.
  • Behandeladvies: Op basis van de inventarisatie een behandeladvies geven dat kan variëren van zelfmanagement tot verwijzing naar meer gespecialiseerde hulp.
  • Korte begeleiding: Het bieden van ondersteuning bij minder complexe problematiek, waarbij geen doorverwijzing noodzakelijk is.

Doorverwijzing

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kan de Praktijkondersteuner GGZ besluiten om de patiënt door te verwijzen naar basis GGZ of specialistische GGZ. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere zorgprofessionals.

Verbinding met andere zorg

De Praktijkondersteuner GGZ heeft ook een coördinerende rol. Ze kunnen door hun brede kennis en ervaring verbindingen leggen tussen verschillende zorgaanbieders, zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg en ouderenzorg.

Preventie en voorlichting

Een belangrijk aspect van het werk is ook preventie. De Praktijkondersteuner GGZ kan voorlichting en advies geven over het voorkomen van psychische problemen en het bevorderen van mentale gezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan stressmanagement en het versterken van copingvaardigheden.

« Terug naar de woordenlijst