« Terug naar de woordenlijst

Praecox

Vroegtijdig.

Praecox is een Latijns woord dat “vroegrijp” of “vroegtijdig” betekent. In medische terminologie wordt het soms gebruikt om aan te geven dat een bepaalde aandoening of symptoom op jonge leeftijd begint.

“Dementia praecox” is een verouderde medische term die vroeger werd gebruikt om te verwijzen naar wat we nu schizofrenie noemen. De term werd geïntroduceerd door de Duitse psychiater Emil Kraepelin in de late 19e en vroege 20e eeuw. “Dementia praecox” betekent letterlijk “vroegtijdige dementie” in het Latijn, wat aangeeft dat de aandoening op jonge leeftijd begint en leidt tot een vroegtijdige cognitieve achteruitgang. Echter, de moderne diagnose schizofrenie is gebaseerd op een veel breder scala aan symptomen en verschilt van dementie. De term “dementia praecox” is dus uit de moderne medische terminologie verdwenen.

« Terug naar de woordenlijst