« Terug naar de woordenlijst

Post-op

Post operatief. Letterlijk ‘na de operatie’. Bij transgender mensen betekent het meestal ‘na de geslachtsbevestigende operatie.’

Post-op is een verkorte term voor “postoperatief”, wat verwijst naar de periode volgend op een chirurgische ingreep. Het kan betrekking hebben op de onmiddellijke herstelperiode na een operatie, maar ook op de langere termijn nazorg en revalidatie. Tijdens de post-op fase kunnen patiënten specifieke instructies of behandelingen krijgen om complicaties te voorkomen, het herstel te bevorderen en de beste uitkomsten van de operatie te waarborgen.

In de context van transgender personen verwijst “post-op” naar mensen die geslachtsbevestigende chirurgie hebben ondergaan. Het betekent dat ze chirurgische procedures hebben voltooid om hun fysieke geslacht aan te passen aan hun genderidentiteit. Dit kan variëren van topchirurgie (zoals borstverwijdering of borstconstructie) tot onderchirurgie (zoals vaginoplastiek of phalloplastiek). Het tegenovergestelde van “post-op” in deze context is “pre-op”, wat aangeeft dat iemand nog geen geslachtsbevestigende chirurgie heeft ondergaan maar dit wellicht wel overweegt of plant. Er is ook een term “non-op”, wat verwijst naar transgender personen die ervoor kiezen om geen geslachtsbevestigende chirurgie te ondergaan.

Hoewel post-op en pre-op in een medische context volkomen gebruikelijke woorden zijn, kunnen dezelfde woorden door transgender personen in een maatschappelijke context als denigrerende aanduidingen worden ervaren.

« Terug naar de woordenlijst