« Terug naar de woordenlijst

Positieve psychologie

“Positieve psychologie” is een relatief jonge tak binnen de psychologie, ontwikkeld door Martin Seligman in de late jaren 1990. Het is gericht op de studie van positieve menselijke functies en streeft ernaar de kwaliteit van het leven te verbeteren en het potentieel van mensen te bevorderen. In tegenstelling tot de traditionele psychologie, die zich vaak richt op psychische stoornissen en de manieren om deze te genezen of te behandelen, concentreert de positieve psychologie zich op het bevorderen van welzijn en geluk.

  1. Welzijn en geluk: De positieve psychologie onderzoekt wat mensen gelukkig maakt en hoe zij een zinvol leven kunnen leiden. Dit omvat het bestuderen van emoties zoals vreugde, dankbaarheid, en liefde, en hoe deze bijdragen aan persoonlijk welzijn.
  2. Sterke punten en deugden: Er is een focus op het identificeren en cultiveren van individuele sterke punten en deugden, zoals moed, doorzettingsvermogen, en mededogen. Het idee is dat het versterken van deze positieve eigenschappen kan helpen bij het bereiken van een hoger niveau van persoonlijke voldoening en maatschappelijk succes.
  3. Veerkacht en groei: De positieve psychologie bestudeert hoe mensen veerkracht kunnen ontwikkelen tegenover tegenslagen en hoe ze kunnen groeien en gedijen ondanks de uitdagingen die het leven biedt.
  4. Positieve relaties: Er wordt aandacht besteed aan het belang van positieve relaties en sociale connecties, en hoe deze bijdragen aan persoonlijk geluk en welzijn.
  5. Toepassingen: De principes van de positieve psychologie worden toegepast in verschillende velden, zoals onderwijs, werkplek, klinische psychologie, en persoonlijke ontwikkeling, om strategieën te ontwikkelen die mensen helpen hun potentieel te bereiken.

De positieve psychologie wordt soms bekritiseerd omdat het te veel nadruk zou leggen op positiviteit en het belang van negatieve emoties en ervaringen zou negeren. Echter, veel aanhangers van de positieve psychologie benadrukken dat het doel niet is om negatieve aspecten van het leven te negeren, maar om een meer evenwichtig en volledig beeld van de menselijke ervaring te bieden.

« Terug naar de woordenlijst