« Terug naar de woordenlijst

Polikliniek

Afdeling van een ziekenhuis waar mensen die niet in het ziekenhuis liggen op afspraak langskomen voor een kleine behandeling of een gesprek met een arts.

Polikliniek

Een polikliniek is een afdeling binnen een ziekenhuis waar patiënten op afspraak terechtkunnen voor een consult, onderzoek of kleinere medische behandelingen. In tegenstelling tot de verpleegafdeling van een ziekenhuis, waar patiënten worden opgenomen, gaat het hier om patiënten die na hun afspraak weer naar huis gaan.

Soorten consulten en behandelingen

De polikliniek biedt een scala aan medische diensten zoals:

  • Consulten bij specialisten: Voor bijvoorbeeld het bespreken van onderzoeksresultaten of het maken van een behandelplan.
  • Medische onderzoeken: Denk aan bloedafname, echo’s, röntgenfoto’s en andere diagnostische tests.
  • Kleine ingrepen: Zoals het verwijderen van een moedervlek of het geven van een injectie.

Afspraak maken en voorbereiding

Een afspraak op de polikliniek wordt meestal gemaakt na een verwijzing door de huisarts, maar dit kan ook op eigen initiatief of na doorverwijzing door een andere specialist. Afhankelijk van de reden van het bezoek kan enige voorbereiding nodig zijn, zoals het meenemen van medische gegevens of het nuchter zijn voor bepaalde onderzoeken.

Voordelen van de polikliniek

Het voordeel van een polikliniek is de laagdrempelige toegang tot gespecialiseerde medische zorg. Patiënten hoeven niet opgenomen te worden in het ziekenhuis, wat zowel tijd- als kostenbesparend kan zijn.

Werking en organisatie

Poliklinieken zijn meestal georganiseerd per medisch specialisme, zoals cardiologie, dermatologie of orthopedie. Afhankelijk van de grootte en het type ziekenhuis kan het aantal beschikbare specialismen variëren.

De polikliniek speelt een belangrijke rol in het zorgaanbod en is na een verwijzing door de huisarts vaak de eerste stap in een traject van gespecialiseerde zorg. Na een bezoek aan de polikliniek volgt soms verdere diagnostiek, een behandelplan of, indien nodig, een doorverwijzing voor een operatie of opname. De omgekeerde weg is ook mogelijk: na een opname in het ziekenhuis worden latere controles dan uitgevoerd in een polikliniek.

« Terug naar de woordenlijst