« Terug naar de woordenlijst


Pierre Bourdieu (1930-2002)

Pierre Bourdieu, een prominente Franse socioloog en cultuurtheoreticus, werd geboren op 1 augustus 1930 in Denguin, Zuid-Frankrijk, en stierf op 23 januari 2002 in Parijs. Hij studeerde filosofie aan de École Normale Supérieure in Parijs en werkte na zijn agrégation een jaar als leraar voordat hij in 1955 in het Franse leger werd opgeroepen. Tijdens zijn diensttijd in Algerije, voerde Bourdieu etnografisch onderzoek uit dat de basis legde voor zijn reputatie in de antropologie. Zijn eerste boek, “Sociologie de l’Algérie”, was meteen een succes.

Bourdieu was voornamelijk verbonden aan de School voor Geavanceerde Studies in de Sociale Wetenschappen in Parijs en de Collège de France. Zijn werk richtte zich op de dynamiek van macht in de samenleving, met name de diverse en subtiele manieren waarop macht wordt overgedragen en sociale orde wordt gehandhaafd tussen generaties. Hij bouwde voort op en bekritiseerde de theorieën van onder anderen Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss en Marcel Mauss. Hij introduceerde invloedrijke concepten als cultureel, sociaal en symbolisch kapitaal, culturele reproductie, habitus, veld of locatie, en symbolisch geweld.

Bourdieu stond bekend om zijn poging om theoretische ideeën te verbinden met empirisch onderzoek, wat resulteerde in een “Theorie van de Praktijk”. Hij breidde het idee van kapitaal uit naar categorieën zoals sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, financieel kapitaal en symbolisch kapitaal, waarbij hij benadrukte dat elk individu een positie inneemt in een multidimensionale sociale ruimte, niet alleen gedefinieerd door sociale klasse.

Zijn bekendste boek, “Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste” (1979), behandelt hoe oordelen over smaak gerelateerd zijn aan sociale positie. Dit werk werd door de International Sociological Association genoemd als het zesde belangrijkste sociologische werk van de twintigste eeuw. Bourdieu ontving talrijke onderscheidingen, waaronder de Médaille d’or du Centre National de la Recherche Scientifique in 1993, de Goffman Prize van de University of California, Berkeley in 1996, en de Huxley Medal van het Royal Anthropological Institute in 2001

Pierre Bourdieu’s concepten van het ‘verborgen curriculum’ en ‘symbolisch geweld’ zijn twee belangrijke bijdragen aan de sociale wetenschappen, met name binnen de sociologie van onderwijs en cultuur.

« Terug naar de woordenlijst