« Terug naar de woordenlijst

Perinataal

Kort voor en na de geboorte.

Perinataal

De term ‘perinataal’ verwijst naar de periode die direct voorafgaat aan de geboorte van een baby en de eerste week of weken na de geboorte. Hoewel er geen strikte tijdsdefinitie bestaat, wordt deze periode vaak aangeduid als ‘enkele weken voor tot enkele weken na de geboorte’. Vooral de tijd voor de geboorte kan aanmerkelijk langer zijn: het Trimbosch Instituut, bijvoorbeeld, definieert de perinatale periode als ‘de gehele periode van de zwangerschap tot een tijd na de bevalling’. De World Health Organisatie (WHO) hanteert een termijn ‘vanaf de 28ste week van de zwangerschap tot en met de zevende dag na de bevalling’.

Belang van de perinatale periode

De perinatale periode is cruciaal voor zowel de moeder als het kind. Het is een tijd van intense fysieke en emotionele veranderingen en vraagt om specifieke medische en psychologische ondersteuning.

  • Moeder: Voor de moeder kan dit een periode zijn van laatste voorbereidingen en aanpassingen, zowel lichamelijk als emotioneel. Het lichaam maakt zich klaar voor de bevalling en het aanstaande moederschap.
  • Kind: Voor het kind is dit een fase van snelle ontwikkeling en groei. De overgang van het leven in de baarmoeder naar het leven buiten is complex en vereist aanpassingen van vrijwel alle lichaamssystemen.

Medische en psychologische zorg

Tijdens de perinatale periode is er vaak sprake van een reeks medische controles en interventies om de gezondheid van moeder en kind te waarborgen. Dit omvat:

  • Pre- en postnatale controles: Routinematige medische onderzoeken om de gezondheid van moeder en baby te volgen.
  • Voedingsadviezen: Informatie over de voeding die optimaal is voor de gezondheid van de moeder en de ontwikkeling van het kind.
  • Ondersteuning bij borstvoeding: Begeleiding voor de moeder die ervoor kiest om borstvoeding te geven, of alternatieven indien dit niet mogelijk is.

De perinatale periode wordt gezien als een tijd waarin de fundamenten worden gelegd voor de gezondheid en het welzijn van zowel de moeder als het kind. Goede zorg wordt daarbij als van vitaal belang beschouwd.

« Terug naar de woordenlijst