« Terug naar de woordenlijst

Penoscrotale hypospadie

De plasbuisopening bevindt zich onderaan de basis van de penis, ter hoogte van het scrotum of balzak in plaats van op de top van de penis.

Bij penoscrotale hypospadie ligt de opening van de urethra (de buis waardoor urine uit het lichaam stroomt) zich niet aan het uiteinde van de penis, maar eerder aan de basis van de penis, nabij of op het scrotum. Het is een van de ernstigere vormen van hypospadie.

Jongens met penoscrotale hypospadie kunnen ook een naar beneden krommende penis (chordee) hebben. Dit kan problemen veroorzaken bij het urineren en later in het leven bij seksuele activiteiten.

Vaak adviseren gezondheidswerkers bij een hypospadie een chirurgische behandeling in de vroege kindertijd, om de urethrale opening te verplaatsen naar de top van de penis te verplaatsen en de eventuele chordee te corrigeren. Jammergenoeg treden bij deze operatie vaak complicaties op waardoor een of meer extra operaties nodig zijn. Soms is zelfs na vijf operaties nog sprake van onvoldoende resultaat; er wordt dan gesproken over ‘hypospadia cripples’. Bij de ernstige vormen van hypospadie klagen mannen die enkele operaties hebben ondergaan regelmatig dat ze nog steeds niet staand kunnen plassen en dat de urine uit openingen in de urethra lekt. Als de belofte wordt gedaan dat een kind na een hypospadie operatie een ‘normaal’ uitziend genitaal zal hebben, moet er op voorhand van uit worden gegaan dat die belofte bij ernstiger vormen van hypospadie niet waargemaakt worden.

« Terug naar de woordenlijst