« Terug naar de woordenlijst

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) is een orgaan van de Raad van Europa dat bestaat uit parlementariërs uit de lidstaten. Het heeft geen wetgevende macht maar speelt een adviserende rol en houdt toezicht op mensenrechtenkwesties.

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) is een van de twee belangrijkste organen van de Raad van Europa, naast het Comité van Ministers. De Assemblee houdt zich vooral bezig met het bevorderen en beschermen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in Europa. Ze speelt een adviserende rol en kan aanbevelingen en resoluties aannemen gericht aan de lidstaten en het Comité van Ministers.

PACE bestaat uit parlementariërs uit de nationale parlementen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa. De zetelverdeling is gebaseerd op de bevolkingsgrootte van elk lidstaat. In totaal zijn er 324 leden en evenveel plaatsvervangers. De leden komen vier keer per jaar bijeen in Straatsburg voor plenaire sessies om rapporten te bespreken, te debatteren en te stemmen over resoluties en aanbevelingen. Hoewel de resoluties en aanbevelingen van PACE niet bindend zijn, hebben ze vaak invloed op de beleidsvorming in de lidstaten en dragen ze bij aan de ontwikkeling van normen.

Een van de belangrijke taken van PACE is het toezicht houden op de eerbiediging van de verplichtingen en verbintenissen van de lidstaten ten opzichte van de Raad van Europa. Ze speelt ook een rol bij het toezicht op verkiezingen in de lidstaten.

« Terug naar de woordenlijst