« Terug naar de woordenlijst

Parameter

Een parameter is een specifieke waarde of een variabele die wordt gebruikt om bepaalde kenmerken of eigenschappen van een systeem, model, functie of proces te definiëren.

Een parameter is een specifieke waarde of een variabele die wordt gebruikt om bepaalde kenmerken of eigenschappen van een systeem, model, functie of proces te definiëren. In veel contexten fungeert de parameter als een instelbare waarde waarmee het gedrag of de eigenschappen van het systeem kunnen worden aangepast.

  • In wiskunde en statistiek verwijst een parameter vaak naar een getal dat een specifieke eigenschap van een statistische populatie beschrijft, zoals het gemiddelde of de standaarddeviatie.
  • In wetenschap en techniek kan een parameter verwijzen naar een variabele die wordt gebruikt in een specifieke formule of vergelijking om bepaalde resultaten te produceren.
  • In computerprogrammering kan een parameter verwijzen naar een waarde die aan een functie wordt doorgegeven en die de werking van die functie beïnvloedt.
« Terug naar de woordenlijst