« Terug naar de woordenlijst

Parafilie

Seksuele wens of handelingen die buiten het maatschappelijk aanvaarde patroon vallen en die onder bepaalde omstandigheden als psychische afwijking wordt beschouwd.

Parafilie verwijst naar intense, aanhoudende seksuele interesses die significant afwijken van de traditionele of normatieve seksuele interesses. Deze interesses kunnen zich richten op bepaalde niet-menselijke objecten, het lijden of vernederen van zichzelf of de partner, of kinderen of andere niet-instemmende personen. Paraphilia worden ook wel seksuele perversies of seksuele afwijkingen genoemd. Oorspronkelijk werd ook homofilie tot de parafilieën gerekend.

De term is bedacht door John Money, de seksuoloog die bekend is geworden van het later onjuist gebleken idee van ‘nurture over nature’ (opvoeding over natuur). Hij introduceerde de term parafilie in de jaren zestig om atypische seksuele interesses te beschrijven. Money gebruikte deze term om een breder scala aan seksuele gedragingen en interesses te beschrijven die afweken van wat destijds als “normaal” werd beschouwd, zonder noodzakelijkerwijs een moreel of waardeoordeel te geven. Money’s werk heeft de weg vrijgemaakt voor een genuanceerder begrip van seksuele diversiteit en heeft het veld van seksuologie en genderstudies sterk beïnvloed.

« Terug naar de woordenlijst