« Terug naar de woordenlijst

Panseksualiteit

Bij panseksualiteit voelt iemand zich emotioneel of fysiek aangetrokken tot een ander persoon, ongeacht de geslachtskenmerken,  de genderidentiteit en/of de genderexpressie van die persoon.

 

Panseksualiteit

Algemene beschrijving

Panseksualiteit is een seksuele oriëntatie waarbij een individu zich emotioneel of fysiek aangetrokken kan voelen tot mensen van alle geslachten, genderidentiteiten en genderexpressies. Dit verschilt van andere seksuele oriëntaties, zoals heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit, die doorgaans meer specifiek zijn in de geslachten waartoe men zich aangetrokken voelt.

Kenmerken

Belangrijke kenmerken van panseksualiteit zijn:

  • Aantrekkingskracht: Kan emotioneel, fysiek, romantisch of een combinatie hiervan zijn.
  • Geslachtsneutraliteit: De aantrekkingskracht is niet beperkt tot bepaalde geslachtskenmerken.
  • Genderinclusiviteit: Omvat alle genderidentiteiten en -expressies.

Verschillen met andere oriëntaties

  • Biseksualiteit: Hoewel beide oriëntaties meer dan één geslacht omvatten, is panseksualiteit expliciet inclusief voor alle geslachten en genderidentiteiten, terwijl biseksualiteit doorgaans betrekking heeft op aantrekkingskracht tot zowel mannen als vrouwen.
  • Omniseksualiteit: Omvat ook alle geslachten, maar hier speelt geslacht een rol bij de aantrekkingskracht, terwijl dit bij panseksualiteit meestal niet het geval is.

Sociale en culturele perceptie

Panseksualiteit is een relatief nieuw begrip en wordt soms verkeerd begrepen of niet erkend in verschillende culturen en gemeenschappen. Echter, naarmate de discussie over genderdiversiteit toeneemt, wordt ook de erkenning van panseksualiteit breder.

Voordelen en mogelijkheden

De erkenning van panseksualiteit draagt bij aan een meer inclusieve en genuanceerde benadering van menselijke seksualiteit. Het stelt individuen in staat om hun eigen unieke ervaringen en gevoelens te verkennen en te benoemen. Bovendien kan het bijdragen aan het verminderen van stigmatisering en marginalisering van niet-traditionele seksuele oriëntaties.

« Terug naar de woordenlijst