« Terug naar de woordenlijst

Osteopenie

Beginnende vorm van osteoporose.

Osteopenie is een medische term die een verminderde botdichtheid beschrijft, maar die nog niet zo ernstig is als bij osteoporose. Het is een tussenstadium in het verlies van botmassa, waarbij de botten zwakker worden en het risico op breuken toeneemt, maar niet zo sterk als bij osteoporose.

De botdichtheid wordt vaak gemeten met een DEXA-scan (dual-energy x-ray absorptiometry). De resultaten worden uitgedrukt als een T-score, die de botdichtheid van de patiënt vergelijkt met die van een gezonde jongvolwassene. Bij osteopenie ligt de T-score tussen -1 en -2,5. Een T-score lager dan -2,5 duidt op osteoporose.

Osteopenie kan ontstaan door dezelfde factoren die bijdragen aan osteoporose, zoals ouder worden, een tekort aan vitamine D en calcium, onvoldoende lichaamsbeweging, roken, overmatig alcoholgebruik en sommige medicijnen.

Osteopenie een belangrijk waarschuwingssignaal is dat iemand op weg kan zijn naar osteoporose. Door vroege interventie, zoals aanpassingen in levensstijl of medicatie, kan men proberen het verlies van botmassa te vertragen en het risico op het ontwikkelen van osteoporose te verminderen.

Bij verschillende vormen van seksediversiteit gebruiken mensen levenslang hormoonvervangingstherapie. Het voorkomen van osteopenie is een belangrijke functie van deze hormoonvervangingstherapie.

« Terug naar de woordenlijst