« Terug naar de woordenlijst

Orchis

Testis, teelbal.

In een medische context verwijst “orchis” naar de testikel. Het woord is afgeleid van het Oudgriekse woord “ὄρχις” (orchis), wat “testikel” betekent. In de geneeskunde wordt het soms gebruikt als onderdeel van termen die gerelateerd zijn aan aandoeningen, functies of operaties van de testikels. Bijvoorbeeld, “orchitis” is een ontsteking van de testikels, en “orchiectomie” is een chirurgische verwijdering van een of beide testikels.

Orchis is ook een geslacht van meerjarige, terrestrische orchideeën. Er zijn veel soorten binnen dit geslacht, en ze zijn wijdverspreid in Europa, Noord-Afrika, Azië en de Kaukasus. Deze planten groeien typisch in graslanden, bossen en op heidevelden. Een aantal patiëntenorganisaties voor het XY-vrouwen met testes gebruiken om die reden een orchidee in hun logo.

« Terug naar de woordenlijst