« Terug naar de woordenlijst

Nullipara

Vrouw die nog geen kinderen heeft gekregen.

Nullipara is een term die gebruikt wordt in de verloskunde en gynaecologie om een vrouw te beschrijven die nog nooit een levendgeboren kind heeft gebaard. De term wordt vaak gebruikt in medische contexten om de verloskundige geschiedenis van een vrouw te beschrijven. Het komt van de Latijnse woorden “nulli-” wat “geen” betekent en “-para” wat betrekking heeft op het baren van kinderen. Het is een van de termen die gebruikt wordt om de verloskundige geschiedenis van een vrouw te classificeren, samen met termen zoals primipara (een vrouw die één keer is bevallen van een levendgeboren kind) en multipara (een vrouw die twee of meer keren is bevallen van een levendgeboren kind).

« Terug naar de woordenlijst