« Terug naar de woordenlijst

Nulligravida

Vrouw die nog nooit zwanger is geweest.

Nulligravida is een medische term die wordt gebruikt om een vrouw te beschrijven die nog nooit zwanger is geweest. Het is afgeleid van de Latijnse woorden “nulli-” wat “geen” betekent en “gravida” wat “zwanger” betekent. In tegenstelling tot “nullipara”, dat verwijst naar een vrouw die nog nooit een levendgeboren kind heeft gebaard, richt “nulligravida” zich specifiek op het feit dat een vrouw nog nooit een zwangerschap heeft ervaren, ongeacht de uitkomst.

« Terug naar de woordenlijst