« Terug naar de woordenlijst

Nucleïnezuur

Een van de vier belangrijkste bouwstoffen van levende materie opgebouwd uit nucleotiden (zie ook DNA).

Nucleïnezuren zijn biopolymeren, of grote biologische moleculen, die essentieel zijn voor alle bekende vormen van leven. Ze zijn verantwoordelijk voor de opslag en overdracht van genetische informatie. Er zijn twee hoofdtypen nucleïnezuren: deoxyribonucleïnezuur (DNA) en ribonucleïnezuur (RNA).

  1. DNA (deoxyribonucleïnezuur): Het is de primaire drager van genetische informatie in cellen. DNA-moleculen bestaan uit twee strengen die in een dubbele helix rond elkaar zijn gewikkeld. De informatie in DNA wordt opgeslagen als een code die bestaat uit vier chemische basen: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thymine (T).
  2. RNA (ribonucleïnezuur): Terwijl DNA de genetische informatie bevat, fungeert RNA als een boodschapper en speelt het een rol in de eiwitsynthese en andere celactiviteiten. RNA-moleculen zijn meestal enkelstrengs en bevatten de suiker ribose en de basen adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en uracil (U) in plaats van thymine.

Nucleïnezuren zijn opgebouwd uit kleinere eenheden genaamd nucleotiden. Een nucleotide bestaat uit een stikstofhoudende base, een suiker (ribose of deoxyribose) en een fosfaatgroep.

« Terug naar de woordenlijst