« Terug naar de woordenlijst

NIPT

Niet Invasieve Prenatale Test is een test waarbij via het bloed van de zwangere vrouw naar het DNA van het kind wordt gekeken.

Met deze test kan onder meer bepaald worden of er sprake is van chromosomale variaties zoals bijvoorbeeld een extra chromosoom 13, 18 of 21 (Down syndroom), maar ook 45, X (Turner Syndroom), 47, XXY (Klinefelter Syndroom), en 47, XXX (Triple X-syndroom).

« Terug naar de woordenlijst