« Terug naar de woordenlijst

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team is een groep mensen waarin kennis vanuit meerdere specialismen gecombineerd wordt ingezet om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Multidisciplinair Team: Toepassing bij DSD en intersekse

Definitie

Een multidisciplinair team is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende vakgebieden die hun expertise bundelen om complexe vraagstukken aan te pakken. In de context van zorg voor DSD of intersekse is zo’n team belangrijk om een holistische benadering te bieden die rekening houdt met de medische, psychologische en sociale aspecten van de zorg.

Samenstelling van het Team

Bij de DSD en intersekse kan een multidisciplinair team bestaan uit:

 • Endocrinologen: voor hormonale evaluatie en behandeling.
 • Urologen en Gynaecologen: voor diagnostische en chirurgische interventies.
 • Genetici: voor genetische counseling en diagnostiek.
 • Psychologen/Psychiaters: voor psychologische ondersteuning en mentale gezondheidszorg.
 • Maatschappelijk Werkers: voor sociale ondersteuning en begeleiding.
 • Ethici: vm ethische vraagstukken rondom behandeling en identiteit te bespreken.
 • Seksuologen: om vragen over seksualiteit te beantwoorden.

Rol in de Zorg

De rol van een multidisciplinair team in de zorg voor intersekse en DSD is veelomvattend:

 • Diagnostiek: Het team werkt samen bij het stellen van een diagnose, vaak met behulp van genetische tests, beeldvorming en hormonale evaluaties.
 • Behandelplan: Op basis van de diagnose wordt een individueel behandelplan opgesteld dat kan variëren van medische interventies tot psychologische ondersteuning.
 • Ondersteuning en Begeleiding: Naast medische zorg biedt het team ook psychosociale ondersteuning.
 • Follow-up: Regelmatige follow-up en aanpassingen aan het behandelplan zijn belangrijk en worden gezamenlijk besproken.

« Terug naar de woordenlijst