« Terug naar de woordenlijst

Müllerse buis

Een dubbelzijdige ‘buis’ die bij alle embryo’s aanwezig is en die kan uitgroeien tot baarmoeder, eileiders en het bovenste gedeelte van de vagina.

De Müllerse structuren, ook wel bekend als de Müllerse kanalen, Müllerse buis, of ductus van Müller, zijn embryonale structuren die aanwezig zijn bij zowel mannelijke als vrouwelijke embryo’s vroeg in de foetale ontwikkeling. Deze kanalen vormen de basis voor de ontwikkeling van de vrouwelijke voortplantingsorganen.

Bij vrouwelijke embryo’s ontwikkelen de Müllerse kanalen zich tot de bovenste gedeelten van de vagina, de baarmoeder, de eileiders en de bijbehorende structuren.

Bij mannelijke embryo’s wordt de ontwikkeling van de Müllerse kanalen geremd door het Anti-Müller-Hormoon (AMH), dat wordt geproduceerd door de Sertoli-cellen in de zich ontwikkelende testes. Onder invloed van AMH degenereren de Müllerse kanalen bij mannelijke embryo’s, waardoor de vorming van vrouwelijke voortplantingsorganen wordt voorkomen.

De tegenhanger van de Müllerse kanalen zijn de Wolffse kanalen, die de basis vormen voor de ontwikkeling van de mannelijke voortplantingsorganen.

« Terug naar de woordenlijst